Gizlilik

Bu gizlilik politikası ile Abuk.net üzerinden kullanıcıların Abuk.net’de bulunan kişisel bilgilerinin kullanımı ve korunması düzenlenmektedir.

Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak anılacaktır.

Abuk.net kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

Abuk.net, kişisel bilgilerin ve Abuk.net kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Abuk.net bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, Abuk.net tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Abuk.net’in bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, Abuk.net haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler Abuk.net tarafından da güncellenebilecektir.

Abuk.net, kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve Grup Şirketleri ile iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi Abuk.net tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir.

İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.

Kullanıcının kişisel bilgileri; gerçekleştirilen işlemlerde gerekli görülmesi halinde, sürecin hızlandırılması ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla işleme dahil olan diğer kullanıcı ile paylaşılabilir.

Abuk.net, internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterse, bu dosyayı engellemeye yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Abuk.net internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, Abuk.net gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

------------------------------------------------------------

This privacy policy governs the use and protection of personal information on Abuk.net by Abuk.net.

Personal information such as user's personal information, name, surname, date of birth, telephone number, e-mail address, T.C identity number are all personal information intended to define the user directly or indirectly and shall be referred to as "personal information" in this privacy policy.

The personal information of Abuk.net users shall not be used in any way except to the extent specified by this privacy policy and shall only be shared with the third party with the user's explicit consent.

Abuk.net takes precautions to ensure the security and confidentiality of personal information and transactional information that Abuk.net users have realized. Abuk.net may use other programs for this purpose. However, in case Abuk.net takes necessary information security measures, Abuk.net will not be responsible for any damage or loss of personal information as a result of attacks on the internet site and / or system.

It is not possible for a user to access and change the information of another user. The personal information of the user is only accessible to the user except for Abuk.net and this information can only be updated by the user. Personal information may also be updated by Abuk.net at the request of the user.

Abuk.net can also be used to record and use for the purpose of increasing the service quality provided by Abuk.net and for better execution of the site activities such as personal information measurement activities, advertisements, promotions, marketing and other communication activities and may be shared with Group Companies and business partners .

Personal information may be shared with judicial and administrative bodies in accordance with the Privacy Policy, in line with the requests and reports received from administrative and judicial institutions.

User's personal information; may be shared with the other user involved in the process in order to speed up the process and to ensure communication between the users, if deemed necessary.

Abuk.net can obtain the statistical information of users who use the internet page by using a technical communication file. If users want, they can change the browser settings to block this file.

Any user who visits the Abuk.net website will be deemed to have accepted Abuk.net privacy policy provisions.

Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit or resize any image by touching the image preview
You can keep adding more images from your computer or from image URLs.
You can keep adding more images from your device or from image URLs.
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occured and the system couldn't process your request.
    or cancelcancel remaining
    Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
    Check the error report for more information.
    JPG PNG BMP GIF max 2 MB